รถเข็นของฉัน
Item(s) - ฿0

  1. ในกรณีที่สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือทางบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารใบเสร็จรับเงินเป็นหลัก) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และสินค้าจะต้องถูกส่งคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยครบถ้วน
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Hardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ และ ในกรณีที่สินค้ามีสภาพชำรุดเสียหายที่เกิดจากการการกระทำของผู้ซื้อเอง อาทิเช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น
  3. การเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้จะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (66)2793-9000 ต่อ 1096
  4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้าทดแทน หรือเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าของเดิม ทางลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและยืนยันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าทุกครั้ง ถ้ากรณีที่ไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  6. หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี ท่านสามารถติดต่อโดยตรงในเรื่องการรับประกันสินค้ากับทางแบรนสินค้านั้นๆที่ท่านได้ซื้อไป
  7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  

  

[profiler]
Memory usage: real: 34078720, emalloc: 33825592
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem